Das ist ein gruppeF-Projekt

Konceptudvikling for regnvandshåndtering på byens overflade samt skybrudssikring i Jægerspris

Das ist ein gruppeF-Projekt

Skybrudsplanen for Amager og Christanshavn i København

Das ist ein gruppeF-Projekt

Planlægning og byggeri, sammen med elever fra Herbert Hoover Skole i Berlin Wedding

Hos gruppe F Landskabsarkitekterarbejder vi med at skabe grønne friarealer såvel som robuste og smukke byudviklings- og designkoncepter.

Tegnestuen, som ejes af Gabriele Pütz, Thomi Bauermeister, Gerd Kleyhauer og Antje Backhaus, er grundlagt i Berlin i 1992 og arbejder med landskabsarkitektur og landskabsplanlægning på forskellige skalaer. Vi har stor erfaring med effektiv projektledelse og behandling af miljøsager samt design af urbane pladser, parker, promenader og legepladser. Gennem vores brede faglige erfaring sikrer vi en høj kvalitet i alle aspekter af vores arbejde.

gruppe F lægger særlig vægt på en konsekvent borgerinddragelse i hele planlægnings- og designprocessen. Gennem innovative planlægnings- og inddragelsesmetoder såsom ’Charette processen’ indsamler vi lokale potentialer og ideer som vi omsætter og bruger aktivt i vores design.

Gennem de seneste år har gruppeF arbejdet på en række danske projekter primært med fokus på lokal regnvandshåndtering og klimatilpasning af byrum. Dette skyldes i høj den kapacitet Antje Backhaus, Assistant Professor ved Københavns Universitet, har som forsker og underviser inden for feltet. Derudover har vi på tegnestuen god erfaring med regnvandshåndtering i vores projekter, da lovgivningen i Berlin har påkrævet at lokal afledning af regnvand integreres i alle nyanlagte projekter siden 1990’erne. Dette betyder at vi tænker regnvandshåntering som en helt naturlig del af vores projekter.

Ud fra vores solide fundament i godt design, lokal involvering og borgerinddragelse såvel som en indgående forståelse af hydrologiske og økologiske processer arbejder vi hos gruppeF for social og miljømæssig bæredygtighed i fremtidssikre byer.

Das ist ein gruppeF-Projekt

Promenader langs floden ”Spree” i Berlins centrum

Das ist ein gruppeF-Projekt

præmie i åben projektkonkurrence. Omkring LEGOS besøgscenter udvikles tre nye pladser bl.a. med regnvandshåndtering og genåbningen af Billund Bæk.

Borgerinddragelse omkring nye koncepter for urban gardening i Berlin.